Kosár
Elfogadod a sütik analízis és személyes tartalom érdekében való használatát
HU / EN
Telefon: +36 70 949 9997
Email: legelosalatabar@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő - vasárnap 10:00 - 21:00
Kiszállítás: hétfő - vasárnap 10:00 - 21:00
Facebook  Twitter  Foursquare  Tripadvisor  Instagram
Természetesen Neked.
Legelő.net - online salátabár. Természetesen Neked. Minden ami saláta.

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvasd el, és ne nyisd meg a weboldalt vagy annak aloldalait, amennyiben az alábbi feltételekkel nem értesz egyet! A weboldal bármely oldalának megnyitásával az itt megadott feltételeket mindenki magára nézve kötelezőnek ismeri el!

Általános

Ezt a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja. A Legelő Kft. elkötelezett a weboldal működése során az ügyfelek által rendelkezésünkre bocsátott személyes információk tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Ezért személyes jellegű adatait - például címet, e-mail-azonosítót, telefon- vagy faxszámot, demográfiai jellegű, illetve azonosító adatokat -, az Ön előzetes értesítése és/vagy beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve nem tesszük hozzáférhetővé, nem adjuk tovább külső szervezetek számára, kivéve, ha arra jogszabály kötelez bennünket. A szerződéshez köthető adatok jogalapja egyrészt a Vásárló és a Szolgáltató közt létrejött szerződéshez köthető, másrészt a bizonylatolási kötelezettséget hivatott kielégíteni. A megrendeléssel elfogadod és magadra kötelező érvényűnek tekinted a Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozat dokumentumban leírtakat. A Legelő Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Legelő Kft. személyes adatokat nem használ marketing célokra. A Legelő Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Tulajdonjog

A főoldal, az aloldalak, az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a Legelő Kft. tulajdona. E védett eszközök oldalainkon való feltüntetése nem jelenti azt, hogy ezeket bárki más külön engedély nélkül használhatja. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

Használat

E honlapról Ön kizárólag személyes, belső, nem-kereskedelmi használat céljából jogosult oldalakat vagy más dokumentumokat egyedi számítógépre letölteni, amennyiben a letöltött anyagokat semmilyen módon nem változtatja meg, nem illeszti be más dokumentumba, továbbá nem változtatja meg, illetve nem törli a szerzői jogi hivatkozást. A jelen feltételekben foglaltak felhasználási jog biztosítására vonatkoznak, így jogátruházást nem foglalnak magukban. E felhasználási jog nem ruházható át, és a Legelő Kft. saját belátása szerint bármikor visszavonhatja.

Webshop használat és elektronikus szerződéskötés

A rendelések leadása regisztrációhoz kötött. A Megrendelő köteles a regisztráció során kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Valamennyi termékünk vételára a termék alatt jól láthatóan fel vannak tüntetve és tartalmazzák a csomagolást és az Áfá-t. A minimális rendelési érték 1200 Ft.

A Legelő Kft. az elektronikus úton beérkezett rendelésekről automatikus visszaigazolást küld. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek, amikor az a Legelő Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől számított 10 percen belül nem érkezik meg, Megrendelő a +36 70 949 9997-es telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

A megrendelt termékek futár által kerülnek kiszállításra. Webáruházunkban lehetőség van elektronikus úton előre fizetésre vagy a helyszínen bankkártyával vagy SZÉP kártyával történő fizetésre. Mindemellett a megrendelt termékek ellenértékét készpénzzel és meleg étkezési utalványokkal is ki lehet egyenlíteni.

Étel házhoz szállítás esetén a rendelés csak kivételes esetben mondható le. Megrendelő a lemondást a rendelés leadásától számított 5 percen belül köteles a +36 70 949 9997-es telefonszámon jelezni. Az előre kifizetett és lemondott rendelések visszafizetéséről a Szállító dönt.

Valamennyi megrendeléssel, visszaigazolással és végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az a Legelő Kft. nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. Személyes adataidat a rendelés feldolgozásához, a profilod menedzseléséhez, a weboldal személyre szabott használatához, valamint az általad kért termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadására használjuk. A jogi személyek részére kiállított számlán szereplő személyes adatokat a törvényben előírt 5 évig őrizzük meg, utána megsemmisítjük.


Kizárások, mentesülések

A szerkesztő(k) semmilyen körülmények között nem tartoznak kártérítési felelősséggel a weboldal használatából eredő károkért, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális vagy esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a weboldallal kapcsolatban vagy a weboldal használatából vagy a weboldal használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek, abban az esetben is, ha a Legelő Kft.-t vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Más internet-forrásokkal való kapcsolat felvétele az Ön saját felelősségére történik, az ezen forrásokban szereplő tartalom, helytállóság, kifejezett vélemények és más kapcsolódó elemek a Legelő Kft. által nem kerültek ellenőrzésre, megvizsgálásra vagy jóváhagyásra. A Legelő Kft. kifejezetten kizárja az e honlappal kapcsolatos bármilyen, akár kifejezett, akár közvetett felelősségét, így különösen az értékesíthetőségre, vagy egy bizonyos célra való megfelelőségre vonatkozó közvetett felelősséget. Előfordulhat, hogy az irányadó jogszabályok a felelősség fentiek szerinti kizárását teljes egészében nem teszik lehetővé, így lehet, hogy a jelen bekezdés önre részben nem vonatkozik.

Vendégkönyv

A vendégkönyvbe, fórumokba, üzenőfalakra, hozzászólásmezőkbe (továbbiakban: vendégkönyv) az a felhasználó jegyezhet be, aki üzenetéhez (esetlegesen tetszőlegesen választott) nevet és e-mail címet ad meg. A vendégkönyvet a Legelő Kft. munkatársai moderálják saját belátásuk szerint, de különös tekintettel a sértő, bántó vagy gunyoros megjegyzésekre, a weboldallal valamint a weboldalon hirdetett termékekkel, szolgáltatásokkal szembeni ellenreklámra, ellenkampányra, lejáratásra. A vendégkönyv rovat nyilvános, bárki bejegyezheti saját hozzászólását, ha az nem politikai irányzatú, nem sért etnikai vagy kisebbségi jogokat, nem sérti az emberi jogokat, nem ellentétes Magyarország alkotmányával vagy hatályos törvényeivel, nem sért más vallású személyeket vallási önérzetükben. Tilos a vendégkönyvben bűncselekményre, zendülésre, szabálysértésre, vagy ezekben való részvételre buzdítani. Tilos továbbá olyan adatokat nyilvánosságra hozni, amely személyiségi jogokat sért(het), más személyek, vállalkozások nem-nyilvános adatait tartalmazzák, vagy ahhoz való hozzáférést biztosít(hat)nak. A vendégkönyv használata során mindenki köteles egyedi azonosítót választani, és azt használni. Tilos visszaélni más felhasználók nick-nevével vagy e-mail címével. A nyilvánvaló visszaélés, illetve a nick-névhez tartozó személy által tett bejelentés után a kifogásolt bejegyzést előzetes vagy utólagos értesítés nélkül törölheti a moderátor. A fentiekkel ellentétes bejegyzéseket a moderátorként megbízott személy saját belátása szerint, azonnal, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül törli. A vendégkönyvet mindenki csak saját felelősségére használhatja, de kérjük, hogy ne adjon meg olyan adatokat, amellyel mások visszaélhetnek, így különös tekintettel személyi adatokra (személyazonosításra alkalmas igazolványok száma, azok adatai, stb.), e-mail címre, lakcímre. Sose adja ki bankszámlaszámát senkinek! Az Ön által, saját akaratából megadott adatokkal való esetleges visszaélésért a szerkesztő semmilyen felelősséget nem vállal!

Hivatkozások

A Legelő Kft.-nak nincs ráhatása az e honlapon hivatkozott, vagy az e honlapra utaló hivatkozást tartalmazó honlapokon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok tartalmára. Az e honlapon található, vagy e honlapra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a hivatkozott honlap a Legelő Kft. jóváhagyásával rendelkezne, e honlap részét képezné, vagy az azon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok pontosságáért, minőségéért, biztonságos voltáért vagy megfelelőségéért felelősséget vállalnánk. Az e honlapon hivatkozott bármely más honlap használatáért a Legelő Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Az e honlapon megtalálható, vagy arról letölthető információkkal, oldalakkal vagy más dokumentumokkal kapcsolatban a Legelő Kft. semmilyen szavatosságot nem vállal. A Legelő Kft. nem szavatol ezen információk pontosságáért, teljességéért vagy megfelelőségéért, és kifejezetten kizárja az azokban található esetleges hibákért vagy hiányokért való felelősségét. Ön kizárólag a saját kockázatára használhatja ezt az oldalt, és az Ön felelőssége megtenni a számítógépes vírusok, férgek, trójai falovak, időzített bombák és egyéb káros elemek ellen szükséges óvintézkedéseket. Előfordulhat, hogy a honlap nem kompatibilis az Ön böngészőjével vagy más, Ön által használt programmal. A honlap folyamatos, illetve tartós működése nem garantált, abban megszakadások állhatnak be, illetve csökkenhet a minősége, valamint a működés bármikor megszüntethető. Előfordulhat, hogy a honlap elavult vagy pontatlan információt tartalmaz, és az azon található információk megváltoztathatók, illetve a felhasználók értesítése nélkül is frissíthetők. A Legelő Kft. kifejezetten kizárja az ezen információk frissítésének vagy kijavításának kötelezettségét. A Legelő Kft. nem tartozik felelősséggel a honlapon esetlegesen található hibákból vagy hiányosságokból származó kárért vagy veszteségért, és a honlapon található információk felhasználása kizárólag saját felelősségre történhet. E honlapon találhatók más honlapokra utaló hivatkozások (linkek). Felhívjuk a figyelmet, hogy a Legelő Kft. nem vállal felelősséget más honlapok jogi és/vagy adatvédelmi nyilatkozatáért, az abban foglalt tartalmakért. A jelen jogi és adatvédelmi nyilatkozat (privacy policy) kizárólag e honlapra vonatkozik.

Third-party services

A weboldalon Third-Party Services (harmadik fél által közzétett) alkalmazások és/vagy programkódok találhatók. Ezeket az alkalmazásokat Ön kizárólag saját felelősségére használhatja, és a Legelő Kft. nem vállal garanciát vagy felelősséget az Ön által a harmadik fél számára megadott adatok kezeléséért. A Legelő Kft.-nak nincs ráhatása a harmadik fél által készített alkalmazások és/vagy programkódok működésére, és nem vállal felelősséget azok működéséért, vagy egy bizonyos tevékenységre alkalmasságáért, vagy megfelelőségéért.

Cookie-k

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy weboldalunk szolgáltatásait optimalizálhassuk látogatóink számára. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal megtekintésére használt számítógépen vagy más eszközön a jelen weboldal cookie-kat helyezzen el. A cookie-kra feltétlenül szükség van az oldal működéséhez, a biztonságos helyekre való bejelentkezéshez és bizonyos szolgáltatások biztosításához. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják és nem tartalmaznak az Ön személyére vonatkozó információkat. Előfordulhat, hogy a weboldalunkba integrált, harmadik féltől származó tartalmak az Ön számítógépén további cookie-kat helyeznek el. 

Ticket Restaurant Erzsébet Utalvány Sodexo Pass SZÉP kártya elfogadó hely
Best of Budapest EgészségCard